0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

كشمش سبز قلمی اين کشمش از انگور ای به نام انگور پیکامی که دارای دانه های بلندی است تهیه می شود و در شرایط کاملاً بهداشتی و بدون استفاده از هر گونه مواد شیمیایی به کشمش تبدیل شده و در کارگاه صنایع بسته بندی گروه تجاری باشگاه کارآفرینان بسته بندی و عرضه می گردد کشمش سبز قلمی را با خاطر آسوده استفاده نمایید این محصول حاصل دسترنج کارآفرینان منطقه شهرآباد در استان خراسان رضوی می باشد.