0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

شیوه های پرداخت وجه:

در طی مراحل نهایی کردن سفارش توسط شما، ۳ گزینه برای پرداخت  در نظر گرفته شده است
 شما می توانید وجه کالا را به شماره حساب :   
1900/3065048134/1
بانک توسعه تعاون شعبه امام خمینی مشهد

یا شماره کارت :
5029 0810 4988 4014
بانک توسعه تعاون شعبه امام خمینی مشهد
واریز نموده

یا 
به شماره شبای :
iR 59 0220 1900 0306 5048 1340 01
بانک توسعه تعاون شعبه امام خمینی مشهد
حواله پایا یا ساتنا زده شود